1.
Fatmawati D, Febry F, Misnaniarti. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Program Gizi di Posyandu oleh Ibu yang Mempunyai Anak Balita pada Wilayah Kerja Puskesmas Kertapati. JIKM [Internet]. 2011 Jul. 1 [cited 2024 Jun. 21];2(2). Available from: https://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/69